Information and updates on the health of the WheroNet (AS136463) network.

WheroNet Systems

I drift

Internet Networks

I drift
Network outage
Network outage

IoT Services

I drift

Nylig historikk

99,886% oppetid
Ingen hendelser i 5 dager!
Ute av drift
IoT Services / iot.nz Website