Historie

100% oppetid
Ingen hendelser i 1 dag!
Planned maintenance upstream provider
Internet Networks / Rural Wireless Network
Ingen hendelser i 6 dager!
Degraded Service
Internet Networks / Rural Wireless Network
Ingen hendelser i rundt 1 måned!
Ute av drift
Internet Networks / Onewhero Fibre Network
Ingen hendelser i 10 dager!
Ute av drift
Internet Networks / Onewhero Fibre Network
Ingen hendelser i 11 dager!
Ute av drift
Internet Networks / Onewhero Fibre Network
Ingen hendelser i 10 dager!
Partial outage on one sector
Internet Networks / Rural Wireless Network
Ingen hendelser i 2 dager!
Unplanned Incident
Internet Networks / Rural Wireless Network
Ingen hendelser i 1 dag!
Unplanned Disruption - Carrier Incident
Internet Networks / Rural Wireless Network
Ingen hendelser i 17 dager!
Unplanned Disruption - Carrier Incident
Internet Networks / Rural Wireless Network