Historik

100% drifttid
Inga händelser på en dag!
Planned maintenance upstream provider
Internet Networks / Rural Wireless Network
Inga händelser på 6 dagar!
Degraded Service
Internet Networks / Rural Wireless Network
Inga händelser på ungefär en månad!
Avbrott
Internet Networks / Onewhero Fibre Network
Inga händelser på 10 dagar!
Avbrott
Internet Networks / Onewhero Fibre Network
Inga händelser på 11 dagar!
Avbrott
Internet Networks / Onewhero Fibre Network
Inga händelser på 10 dagar!
Partial outage on one sector
Internet Networks / Rural Wireless Network
Inga händelser på 2 dagar!
Unplanned Incident
Internet Networks / Rural Wireless Network
Inga händelser på en dag!
Unplanned Disruption - Carrier Incident
Internet Networks / Rural Wireless Network
Inga händelser på 17 dagar!
Unplanned Disruption - Carrier Incident
Internet Networks / Rural Wireless Network